Використання функцій

Зазвичай функції використовують в якості операндів виразів. Параметром функції може бути константа, змінна або вираз відповідного типу. Нижче наведені приклади використання стандартних функцій і функцій перетворення.

n : = Round ((x2-x1) / dx);

x1: = (-b + Sqrt (d)) / (2 * а);

m : = Random (10);

cena : = StrToInt (Edit1.Text);

Edit2.Text : = IntToStr (100);

mes : = 'X1 =' + FloatToStr (xl);