Введення масиву

Під введенням масиву розуміється процес отримання від користувача (або з файлу) під час роботи програми значень елементів масиву.
“Лобове”  рішення задачі введення елементів масиву – для кожного елемента масиву створити поле введення. Однак якщо потрібно ввести досить великий масив, то таке рішення є неприйнятним. Уявіть форму, наприклад, з десятьма полями редагування!
Очевидно, що послідовність чисел зручно вводити в рядок таблиці, де кожне число знаходиться в окремій осередку. Нижче розглядаються два варіанти організації введення масиву з використанням компонентів
StringGrid І Memo.