Тип вираження

Тип виразу визначається типом операндів, що входять у вираз, і залежить від операцій, що виконуються над ними. Наприклад, якщо обидва операется так, над якими виконується операція додавання, цілі, то очевидно, що результат теж є цілим. А якщо хоча б один з операндів дробовий, то тип результату дробовий, навіть в тому випадку, якщо дрібна частина значення виразу дорівнює нулю.

Важливо вміти визначати тип виразу. При визначенні типу виразу слід мати на увазі, що тип константи визначається її видом, а тип змінної задається в інструкції оголошення. Наприклад, константи о, 1 і -512 – цілого типу (integer), а константи 1.0, 0.0 і 3.2Е-05 – дійсного типу (real).

У табл. 1.5 наведені правила визначення типу вираження в залежності від типу операндів і виду оператора.

Таблиця 1.5. Правила визначення типу виразу

Оператор Тип операндів Тип виразу

*, +, – Хоча б один з операндів real real
*, +, – Обидва операнда integer integer
/ real або integer Завжди real
DIV, MOD Завжди integer Завжди integer