Система перевірки знань

Тестування широко застосовується для оцінки рівня знань в навчальних закладах, при прийомі на роботу, для оцінки кваліфікації персоналу установ, т. е. практично у всіх сферах діяльності людини. Випробуваному пропонується ряд питань (тест), на які він повинен відповісти.
Зазвичай до кожного питання дається кілька варіантів відповіді, з яких треба вибрати правильний. кожному варіанту відповіді відповідає деяка оцінка. Підсумовуванням оцінок за відповіді виходить загальний бал, на основі якого робиться висновок про рівень підготовленості випробуваного.
У цьому розділі розглядається програма, що дозволяє автоматизувати процес тестування.