Створення проекту довідкової системи

Після того як створений файл довідкової інформації системи (RTF-файл), можна приступити до створення довідкової системи (HLP-файлу). Для цього зручно скористатися програмою Microsoft Help Workshop, яка поставляється разом з Delphi і знаходиться в файлі Hcw.exe.
Запустити Microsoft Help Workshop можна з Windows або з Delphi, вибравши з меню Tools команду Help Workshop.
Якщо в меню Tools команди Help Workshop немає, то треба з цього ж меню вибрати команду Configure Tools і в діалоговому вікні Tool Options (рис. 14.4) клацнути на кнопці Add. В результаті цього відкриється діалогове вікно Tool Properties (рис. 14.5), в поле Title якого треба вве сти назва програми – Help workshop, а в поле Program – повне (т. е. із зазначенням шляху) ім’я виконуваного файлу програми Microsoft Help
Workshop- C: \ Program Files \ Borland \ Delphi7 \ Help \ Tools \ HCW.exe. Для введення імені файлу можна скористатися кнопкою Browse.

Рис. 14.4. Діалогове вікно Tool Options

Рис. 14.5. Діалогове вікно Tool Properties

Після запуску програми Microsoft Help Workshop на екрані з’являється головне вікно програми.
Для того щоб приступити до створення довідкової системи, потрібно з меню File вибрати команду New, потім в діалоговому вікні тип створюваного файлу – Help Project. У результаті цих дій відкривається вікно Project File Name. У цьому вікні спочатку треба вибрати папку, де знаходиться програма, для якої створюється довідкова система, і де вже повинен знаходитися файл документа довідкової системи (RTF-файл). Потім в поле Файл потрібно ввести ім’я файлу проекту довідкової системи. Після клацання на кнопці Зберегти відкривається вікно проекту довідкової системи.
Використовуючи вікно проекту довідкової системи, можна додати необхідні компоненти в проект, задати характеристики вікна довідкової системи, виконати компіляцію проекту і пробний запуск створеної довідкової системи.