Створення файлу ресурсів

Для того щоб скористатися можливістю завантаження картинки з ресурсу, необхідно спочатку створити файл ресурсів, помістивши в нього потрібні картинки.

Файл ресурсів можна створити за допомогою утиліти Image Editor (Редактор зображень), яка запускається вибором команди Image Editor меню Tools.
Для того щоб створити новий файл ресурсів, треба з меню File вибрати команду New, а потім в підменю – команду Resource File (Файл ресурсів)
В результаті відкривається вікно нового файлу ресурсів, а в рядку меню вікна Image Editor з’являється новий пункт – Resource .
Для того щоб в цей файл додати новий ресурс, необхідно вибрати команду New меню Resource і з списку – тип ресурсу. В даному випадку слід вибрати Bitmap (бітовий образ). Після вибору Bitmap відкривається діалогове вікно Bitmap Properties (Властивості бітового образу), використовуючи яке можна встановити розмір (в пікселах) і кількість квітів створюваної картинки.

Натискання кнопки ОК в діалоговому вікні Bitmap Properties викликає поява елемента Bitmap1 в ієрархічному списку Contents. Цей елемент відповідає новому ресурсу, доданому в файл.
Bitmap1 – це автоматично створене ім’я ресурсу, яке може бути змінено вибором команди Rename меню Resource і введенням потрібного імені. Після зміни імені Bitmap1 можна приступити до створення бітового образу. Для цього необхідно вибрати команду Edit меню Resource, в результаті чого відкривається вікно графічного редактора.
Графічний редактор Image Editor надає програмісту стандартний для подібних редакторів набір інструментів, використовуючи які можна намалювати потрібну картинку. якщо під час роботи треба змінити масштаб відображення картинки, то для збільшення масштабу слід вибрати команду Zoom In меню View, а для зменшення – команду Zoom Out. Побачити картинку в реальному масштабі можна, вибравши команду Actual Size меню View.
Якщо потрібна картинка вже існує у вигляді окремого файлу, то її можна через буфер обміну (clipboard) помістити в бітовий образ файлу ресурсів. Робиться це в такий спосіб.

  1. Спочатку треба запустити графічний редактор, наприклад Microsoft Paint, завантажити в нього файл картинки і виділити всю картин ку або її частина. У процесі виділення слід звернути увагу на інформацію про розмір (В пікселах) виділеної області (Paint виводить розмір виділеної області в рядку стану). Потім, вибравши команду Копіювати меню Правка, слід помістити копію виділеного фрагмента в буфер.
  2. Далі потрібно переключитися в Image Editor, вибрати ресурс, в який треба помістити знаходиться в буфері картинку, і встановити значення характеристик ресурсу відповідно до характеристик картинки, що знаходиться в буфері. Значення характеристик ресурсу вводяться в поля діалогового вікна Bitmap Properties, яке відкривається вибором команди Image Properties меню Bitmap. Після установки характеристик ресурсу можна вставити картинку в ресурс, вибравши команду Past меню Edit.
  3. після додавання всіх потрібних ресурсів файл ресурсу слід зберегти в тому каталозі, де знаходиться програма, для якої цей файл створюється. Зберігається файл ресурсу звичайним чином, т. е. вибором команди Save меню File. Image Editor надає файлу ресурсів розширення res.