Створення бази даних

База даних — це набір файлів (таблиць), в яких знаходиться інформація. Як правило, база даних складається із кількох таблиць, котрі розміщують в одному каталозі. Каталог для нової бази даних створюється звичайним чином, наприклад, за допомогою Провідника. Таблицю можна створити, скориставшись, що входить в состав Delphi утилітой Borland Database Desktop або організувавши SQL-запрос до сервера бази даних.

Так як для доступу до файлів (таблицям) бази даних бібліотека BDE використовує не ім’я каталога, в якому знаходяться файли, а його псевдонім , то перед тим, як приступити до створення таблиць нової бази даних, необхідно створити псевдонім для цієї бази даних.

Таким чином, процес створення бази даних може бути представлене як послідовність наступних кроків:

1. Створення каталогу.

2. Створення псевдоніма .

3. Створення таблиць.