Стандартні функції

Для виконання часто зустрічаються обчислень і перетворень мову Delphi надає програмісту ряд стандартних функцій.

Значення функції пов’язано з її ім’ям. Тому функцію можна використовувати в якості операнда вирази, наприклад в інструкції присвоювання. Так, щоб обчислити квадратний корінь, достатньо записати k: = Sqrt (n), де Sqrt – функція обчислення квадратного кореня, п – змінна, яка містить число, квадратний корінь якого треба вирахувати.

Функція характеризується типом значення і типом параметрів. Тип змінної, якій присвоюється значення функції, повинен відповідати типу функції. Точно так же тип фактичного параметра функції, т. е. параметра, який вказується при зверненні до функції, повинен відповідати типу формального параметра. Якщо це не так, компілятор виводить повідомлення про помилку.