Режим таблиці

Програма роботи з базою даних “Архітектурні пам’ятники Санкт-Петербурга” виводить інформацію в режимі форми, в кожен момент часу користувач може бачити тільки одну запис. Такий режим роботи з базою даних не завжди зручний. Якщо необхідно бачити одночасно кілька записів бази даних, то потрібно забезпечити перегляд даних в режимі таблиці.

Процес створення додатка, забезпечує перегляд бази даних в режимі таблиці, розглянемо на прикладі програми роботи з базою даних “Школа”.

Нехай база даних “Школа ” (Псевдонім школа), являє собою таблицю, яка знаходиться у файлі School.db. Записи таблиці school складаються з полів: Name (Ім’я), Fam (Прізвище), class (Клас), Adr (Адреса) і N (Особистий номер). Поля Name, Fam, class і Adr є полями символьного типу (тип А), а поле N – числове, з автоувеліченіе.

Примітка

Ім’я користувача Школа слід створити за допомогою BDE Administrator, а таблицю (файл school.db) – за допомогою Database Desktop.

Спочатку в форму розроблюваного додатки потрібно додати компоненти Table і DataSource, які забезпечують доступ до файлу даних, і встановити значення їх властивостей (табл. 17.14).

Таблиця 17.14. Значення властивостей компонентів Table1 і DataSource1

Властивість

Значення

Tablel . DatabaseName Школа school. db
Tablel . TableName True
Tablel. Active DataSourcel . Dataset Tablel

Для забезпечення перегляду і редагування даних в режимі таблиці в форму, треба додати компонент DBGrid, значок якого знаходиться на вкладці Data Controls (рис. 17.13). Вид форми розробляється після додавання компонента DBGrid наведений на рис. 17.14.

Рис. 17.13. Значок компонента DBGrid

Рис. 17.14. Форма додатки після додавання компонента DBGrid

Компонент DBGrid забезпечує представлення бази даних у вигляді таблиці. Властивості компонента DBGridl визначають вид таблиці і дії, які можуть бути виконані над даними під час роботи програми. У табл. 17.15 перераховані деякі властивості компонента DBGrid.

Таблиця 17.15. Властивості компонента DBGrid

Властивість

Визначає

Name Ім’я компонента
DataSource Джерело відображуваних в таблиці даних
Columns Відображається в таблиці інформацію
Options. dgTitles Дозволяє висновок рядка заголовка стовпців
Options. dgIndicator Дозволяє висновок колонки індикатора. Під час роботи з базою даних поточний запис позначається в колонці індикатора трикутником, новий запис – зірочкою, редагована – спеціальним значком
Options. dgColumnResize Дозволяє міняти під час роботи програми ширину колонок таблиці
Options. dgColLines Дозволяє виводити лінії, розділяють стовпці таблиці
Options. dgRowLines Дозволяє виводити лінії, розділяють рядки таблиці

Для того щоб задати, яка інформація буде відображена в таблиці під час роботи програми, потрібно спочатку визначити джерело даних для таблиці (встановити значення властивості DataSource), потім – встановити значення уточнюючих параметрів властивості Columns. Значення властивості DataSource задається звичайним чином, тобто у вікні Object Inspector. Щоб встановити значення властивості Columns, треба у вікні Object Inspector вибрати це властивість і клацнути на кнопці з трьома крапками. В результаті відкривається вікно редактора колонок (рис. 17.15).

Рис. 17.15. Редактор колонок

Для того щоб в компонент DBGrid додати колонку, що забезпечує перегляд вмісту поля записи файлу даних, необхідно натиснути кнопку Add New, що знаходиться на панелі інструментів у верхній частині вікна (це єдина доступна після запуску редактора кнопка), виділити доданий елемент і, використовуючи Object Inspector, встановити значення властивостей цієї колонки (табл. 17.16). Властивість columns компонента DBGrid являє собою масив компонентів типу TCoiumn. Кожному стовпчику відповідає елемент масиву. Встановлюючи значення властивостей компонентів column, програміст задає вид колонок компонента DBGrid, тим самим визначає вид всієї таблиці.

Таблиця 17.16. Властивості компонента column

Властивість

Визначає

FieldName Поле записи, вміст якого виводиться в колонці
Width Ширину колонки в пікселах
Font Шрифт, використовуваний для виведення тексту в осередках колонки
Color Колір фону колонки
Alignment Спосіб вирівнювання тексту в осередках колонки. Текст може бути вирівняний по лівому краю (taLeftJustify), по центру (taCenter) або по правому краю (taRight Justify)
Title. Caption Тема колонки. Значним за замовчуванням є ім’я поля запису
 

Title .Alignment

Спосіб вирівнювання заголовка колонки. Тема може бути вирівняний по лівому краю (taLeftJustify), по центру (taCenter) або по правому краю (taRight Justify)
Title. Color Колір фону заголовка колонки
Title. Font Шрифт заголовка колонки

У найпростішому випадку для кожної колонки досить встановити значення властивості FieldName, яке визначає ім’я поля запису, вміст якого буде відображатися в колонці, а також значення властивості Title.Caption, що визначає заголовок колонки. В табл. 17.17 наведені значення властивостей columns компонента DBGridl.

Таблиця 17.17. Значення властивостей компонента DBGrid1

Компонент

FieldName

Title . Caption

DBGrid1. Columns [0] Fam Прізвище
DBGrid1. Columns [1] Name Ім’я
DBGrid1. Columns [2] Class Клас
DBGrid1 . Columns [ 3 ] Adr Адреса, телефон

Останнє, що треба зробити – додати до форми компонент DBNavigator, налаштувавши його на роботу з таблицею-джерелом даних (властивості DataSource Потрібно Присвоїти значення Table1).

Остаточний вигляд форми додатки наведено на рис. 17.16.

Рис. 17.16. Форма після настройки компонента DBGrid1

Після цього програму можна скомпілювати і запустити. Слід звернути увагу, що для того щоб після запуску програми у вікні з’явилася інформація або, якщо база даних порожня, можна було вводити нову інформацію, властивість Active таблиці-джерела даних повинно мати значення True.

Робота з базою даних, представленої у вигляді таблиці, в чому схожа на роботу з електронною таблицею Microsoft Excel. Використовуючи клавіші переміщення курсора вгору і вниз, а також клавіші перегортання тексту сторінками ( Page Up  і  Page Down ), можна, переміщаючись від рядка до рядка, переглядати записи бази даних. натиснувши клавішу Ins , можна додати запис, а натиснувши клавішу  Del  – видалити запис. Для того щоб внести зміни в поле запису, потрібно, використовуючи клавіші переміщення курсору вліво і вправо, вибрати необхідне поле і натиснути клавішу  F2.