Категорія «Довідкова система»

Вивід довідкової інформації

Щоб вивести довідкову інформацію, яка знаходиться в СНМ-файлі, потрібно скористатися ActiveX-компонентом (Елементом управління) ньореп, який входить до складу Windows і представляє собою спеціальну динамічну бібліотеку (файл Hhopen.ocx). Перше, що слід зробити, – встановити компонент Hhopen на одну з вкладок палітри компонентів. Для цього треба з меню Component вибрати команду Import ActiveX Control. На екрані з’явиться …

Компіляція

Компіляція – це процес перетворення вихідної довідкової інформації в файл довідкової системи (СНМ-файл). Вихідною інформацією для HTML Help компілятора є: файл проекту (ПНР-файл); файл контексту (ННС); файли довідкової інформації (NTM-файли); файли ілюстрацій (GIF- і JPG-файли). Результатом компіляції є файл довідкової системи (СНМ-файл). Щоб виконати компіляцію, треба з меню File вибрати команду Compile, в діалоговому вікні …

Створення файлу довідки

Після того як створені HTML-файли довідкової інформації, в яких можна побачити всі необхідні для навігації по довідкової системі гіперпосилання, можна приступити до безпосереднього створення довідкової системи. Після запуску HTML Help Workshop треба з меню File вибрати команду New / Project і у вікні New Project – Destination ввести ім’я файлу проекту довідкової системи. Після клацання …

Основи HTML

HTML-документ являє собою текст, в який крім звичайного тексту включені спеціальні послідовності символів – теги. Тег починається символом; і закінчується символом . Теги використовуються програмами відображення HTML-документів для форматування тексту в вікні перегляду (самі теги не відображаються). Більшість тегів парні. Наприклад, пара тегів Н2 / Н2 повідомляє програмі відображення HTML-документа, що текст, який знаходиться між …

Використання HTML Help Workshop

Підготувати HTML-файл можна і за допомогою HTML-редактора, що входить до складу HTML Help Workshop. Однак для цього треба знати хоча б основи HTML – мови гіпертекстової розмітки (далі наведені короткі відомості про HTML, яких достатньо для того, щоб створити цілком пристойну довідкову систему). Щоб створити HTML-файл, треба запустити HTML Help Workshop, з меню File вибрати …

Використання редактора Microsoft Word

Спочатку потрібно набрати текст розділів довідки (кожен розділ в окремому файлі). заголовки розділів і підрозділів потрібно оформити одним із стилів Тема. Заголовки розділів, як правило, оформляють стилем Заголовок1, підрозділів – Заголовок2. Наступне, що треба зробити, – вставити закладки в ті точки документа, в які передбачаються переходи з інших частин документа. Щоб вставити в документ закладку, …

Підготовка довідкової інформації

Підготувати HTML-файл можна за допомогою будь-якого редактора тексту. Найбільш швидко це можна зробити, якщо редактор дозволяє зберегти набраний текст в HTML-форматі. якщо використовувати звичайний редактор, наприклад, що входить до складу Windows Блокнот, то в цьому випадку доведеться вивчити основи мови HTML. У найпростішому випадку вся довідкова інформація може бути поміщена в один-єдиний HTML-файл. Однак якщо …

Доступ до довідкової інформації

Для того щоб під час роботи програми користувач, натиснувши клавішу  F1 , міг отримати довідкову інформацію, треба щоб властивість HelpFile головного вікна програми містило ім’я файлу довідкової системи, а властивість HelpContext числовий ідентифікатор потрібного розділу (рис. 14.6). Згадайте, ідентифікатори розділів довідкової системи перераховані в розділі [MAP] файлу проекту довідкової системи. Рис. 14.6. Властивість HelpFile повинно …

Компіляція проекту

Після того, як буде підготовлений файл проекту, можна виконати компіляцію, клацнувши на що знаходиться у вікні проекту кнопці Save and Compile. Однак перший раз компіляцію проекту довідкової системи краще виконати вибором з меню File команди Compile, в результаті виконання якої відкривається діалогове вікно Compile a Help File (рис. 14.19). У цьому вікні слід встановити прапорець …

Призначення числових значень ідентифікаторів розділів довідки

Щоб програма, яка використовує довідкову систему, могла отримати доступ до конкретного розділу довідкової інформації, потрібно визначити числові значення для ідентифікаторів розділів. Щоб це зробити, треба у вікні проекту довідкової системи натиснути кнопку Map, в результаті чого відкриється діалогове вікно Map. У цьому вікні потрібно натиснути кнопку Add і в поле Topic ID, діалогового вікна Add …