Призначення файлу

Оголошення файлової змінної задає тільки тип компонентів файлу. Для того щоб програма могла виводити дані в файл або зчитувати дані з файлу, необхідно вказати конкретний файл, т. е. пов’язати файлову змінну з конкретним файлом (задати ім’я файлу).

Файл задається викликом процедури AssignFiie, що зв’язує файлову змінну з конкретним файлом.

Опис процедури AssignFiie виглядає наступним чином:

AssignFiie (var f, имяфайла: string)

Файл задається згідно з прийнятими в Windows правилам. Воно може бути повним, тобто. Е. Складатися не тільки безпосередньо з імені файлу, але і включати шлях до файлу (ім’я диска, каталогів і підкаталогів).

Нижче наведені приклади виклику процедури AssignFiie:

AssignFile (f, 'A: \ result.txt');

AssignFile (f, '\ Students \ ivanov \ korni.txt');

fname: = ( 'otchet.txt'); AssignFiie (f, fname);