Полотно

Як було сказано раніше, поверхні, на яку програма може виводити графіку, відповідає властивість Canvas. У свою чергу, властивість canvas – це об’єкт типу TCanvas. методи цього типу забезпечують висновок графічних примітивів (точок, ліній, кіл, прямокутників і т. д.), а властивості дозволяють задати характеристики виведених графічних примітивів: колір, товщину і стиль ліній; колір і вид заповнення областей; Характеристики шрифту при виводі текстової інформації.

Методи виведення графічних примітивів розглядають властивість Canvas як деякий абстрактний полотно, на якому вони можуть малювати (canvas переводиться як поверхню , полотно для малювання ). Полотно складається з окремих точок – пікселів. Положення пікселя характеризується його горизонтальної (X) і вертикальної (Y) координатами. Лівий верхній піксель має координати (0, 0). координати зростають зверху вниз і зліва направо (рис. 10.1). Значення координат правої нижньої точки полотна залежать від розміру полотна.

Рис. 10.1. Координати точок полотна

Розмір полотна можна отримати, звернувшись до властивостей Height і width області ілюстрації (image) або до властивостями форми: ClientHeight і Clientwidth.