Оголошення файлу

Файл – це іменована структура даних, що представляє собою послідовність елементів даних одного типу, причому кількість елементів послідовності практично не обмежена. У першому наближенні файл можна розглядати як масив змінної довжини необмеженого розміру.

Як і будь-яка структура даних (змінна, масив) програми, файл повинен бути оголошений в розділі опису змінних. При оголошенні файлу вказується тип елементів файлу.

У загальному вигляді оголошення файлу виглядає так: Ім’я: file of ТіпЕлементов;

Приклади:

res: file of char; // файл символів
koef: file of real; // файл речових чисел
f: file of integer; // файл цілих чисел

Файл, компонентами якого є дані символьного типу, називається символьним, або текстовим. Опис текстового файлу в загальному вигляді виглядає так:

Ім’я: TextFile;

де:

  • ім’я – ім’я файлової змінної;
  • TextFile – обозначеніе- типу, що показує, що Ім’я – це файлова змінна, що представляє текстовий файл.