Методи креслення графічних примітивів

Будь-яка картинка, креслення, схема можуть розглядатися як сукупність графічних примітивів: крапок, ліній, кіл, дуг і ін. Таким чином, для того щоб на екрані з’явилася потрібна картинка, програма повинна забезпечити викреслювання (висновок) графічних примітивів, складових цю картинку.

Креслення графічних примітивів на поверхні компонента (форми або області виводу ілюстрації) здійснюється застосуванням відповідних методів до властивості Canvas цього компонента.