Математичні функції

Математичні функції (Табл. 1.6) дозволяють виконувати різні обчислення.

Таблиця 1.6. Математичні функції

Функція Значення
АBS (n) Абсолютне значення n
Sqrt (n) Квадратний корінь з n
Sqr (n) Квадрат n
Sin (n) Синус n
Cos (n) Косинус n
Arctan (n) Арктангенс n
Ехр (n) Експонента n
Ln (n) Натуральний логарифм n
Rardom (n) Випадкове ціле число в діапазоні від 0

до n- 1

Величина кута тригонометричних функцій повинна бути виражена в радіанах. Для перетворення величини кута з градусів в радіани використовується формула (а * з.141525б) / 180, де: а- величина кута в градусах; 3.1415926 – число л. Замість дробової константи 3.1415926 можна використовувати стандартну іменовану константу PI. В цьому випадку вираз перерахунку кута з градусів в радіани буде виглядати так: a * Pi / 180.