Логічні константи

Логічне висловлювання (Вираз) може бути або істинно, або хибно. Істині відповідає константа True, значенням брехня – константа False.