Коло і еліпс

Метод Ellipse викреслює еліпс або коло, в залежності від значень параметрів. Інструкція виклику методу в загальному вигляді виглядає наступним чином:
Об’ект.Canvas.Ellipse (x1, y1, х2, у2]
де:
об’єкт – ім’я об’єкта (компонента), на поверхні якого виконується креслення;

x1, y1, х2, у2 – координати прямокутника, всередині якого викреслюється еліпс або, якщо прямокутник є квадратом, окружність (рис. 10.6).

Рис. 10.6. Значення параметрів методу Ellipse визначають вид геометричної фігури

Колір, товщина і стиль лінії еліпса визначаються значеннями властивості Реп, а колір і стиль заливки області всередині еліпса – значеннями властивості Brush поверхні (canvas), на яку виконується висновок.