Інтервальний тип

Інтервальний тип є відрізком або частиною іншого типу, званого базовим. В якості базового зазвичай використовують цілий тип даних (integer).

При оголошенні інтервального типу вказуються нижня і верхня межі інтервалу, т. е. найменше та найбільше значення, яке може приймати змінна оголошується типу. У загальному вигляді оголошення інтервального типу виглядає так:

Тип = НіжняяГраніца..ВерхняяГраніца;

де:

  • Тип – ім’я оголошується інтервального типу даних;
  • Нижня границя – найменше значення, яке може приймати змінна оголошується типу;
  • Верхня границя – найбільше значення, яке може приймати змінна оголошується типу.

Приклади:

TIndex = 0 .. 100; TRusChar = 'А' .. 'я';

В оголошенні інтервального типу можна використовувати іменовані константи. У наступному прикладі в оголошенні інтервального типу TIndex використана іменована константа HBOUND:

const
HBOUND = 100;

type
TIndex = l..HBOUND;

Інтервальний тип зручно використовувати при оголошенні масивів, наприклад, так:

type < font face = "Courier New, Courier, mono">
TIndex = 1 .. 100;

var
tab1 : Array [TIndex] of integer; i: TIndex;

Крім цілого типу в якості базового можна використовувати перераховується тип, створений програмістом. У наступному фрагменті на основі типу TMonth оголошений інтервальний тип TSammer:

type < font face = "Courier New, Courier, mono">
TMonth = (Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun,
Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec);

TSammer = Jun .. Aug;