Інструкція with

Інструкція with дозволяє використовувати в тексті програми імена полів без вказівки імені змінної-запису. У загальному вигляді інструкція with виглядає наступним чином:
with Ім’я do
begin
(Інструкції програми} end;
де:

  • ім’я – ім’я змінної-запису;
  • with – зарезервоване слово мови Delphi, що означає, що далі, до слова end, при зверненні до полів запису ім’я, ім’я запису можна не вказувати.

Наприклад, якщо в програмі оголошена запис

student: record // інформація про студента

f_name: string [30]; // прізвище

l_name: string [20]; // ім'я

address: string [50]; // адреса

end;

і дані про студента знаходяться в полях Edit1, Edit2 і Edit3 діалогового вікна, то замість інструкцій

student.f_name : = Editl.text;

student.l_name : = Edit2.text;

student.address : = Edit3.text;

можна записати:

with student do begin

f_name : = Edit1.text; f_name: = Edit2.text; address: = Edit3.text;

end;