Іменована константа

Іменована константа – це ім’я (ідентифікатор), яке в програмі використовується замість самої константи.

Іменована константа, як і змінна, перед використанням повинна бути оголошена. У загальному вигляді інструкція оголошення іменованої константи виглядає наступним чином:

константа = значення;

де:

  • константа – ім’я константи;
  • значення – значення константи.

Іменовані константи оголошуються в програмі в розділі оголошення констант, який починається словом const. Нижче наведено приклад оголошення іменованих констант (цілої, строковою і дробової).

const < font face = "Courier New, Courier, mono">
Bound = 10;
Title = 'Швидкість бігу';
pi = 3.1415926;

Після оголошення іменованої константи в програмі замість самої константи можна використовувати її ім’я.
На відміну від змінної, при оголошенні константи тип явно не вказують. Тип константи визначається її видом, наприклад:

    • 125 – константа цілого типу;
    • 0.0 – константа речового типу;
    • ‘виконати’ – строкова константа;
    • ‘\’ – символьна константа.