Характеристики вікна довідкової системи

Щоб задати характеристики головного вікна довідкової системи, треба у вікні проекту натиснути кнопку Windows і в полі Create a window named вікна Create a window , ввести слово main.
В результаті клацання на ОК з’являється вікно Window Properties, в поле Title bar text вкладки General якого потрібно ввести заголовок головного вікна створюваної довідкової системи.
Використовуючи вкладку Position діалогового вікна Window Properties, можна задати положення і розмір вікна довідкової системи (рис. 14.13). На вкладці Position знаходиться кнопка Auto-Sizer, при натисканні якої відкривається вікно Help Window Auto-Sizer (рис. 14.14), розмір і положення якого визначається вмістом полів вкладки Position. За допомогою миші можна
міняти розмір і положення цього вікна. Після натискання кнопки ОК координати і розмір вікна Help Window Auto-Sizer будуть записані в поля вкладки Position.
Використовуючи вкладку Color , можна задати колір фону області заголовка розділу довідки (Nonscrolling area color) і області тексту довідки (Topic area color). Для цього треба натиснути відповідну кнопку Change і в стандартному вікні Колір вибрати потрібний колір.