Функції перетворення

Функції перетворення (Табл. 1.7) найбільш часто використовуються в інструкціях, які забезпечують введення і висновок інформації. Наприклад, для того щоб вивести в поле виведення (компонент Label) діалогового вікна значення змінної типу real, необхідно перетворити число в рядок символів, що зображає дане число. Це можна зробити за допомогою функції FloatToStr, яка повертає строкове представлення значення виразу, вказаного в якості параметра функції.
Наприклад, інструкція Labeii.caption: = FioatTostr (x) виводить зна-ня змінної х в поле Labeii.

Таблиця 1.7. Функції перетворення

Функція Значення функції
Chr (n) IntToStr (k) Символ, код якого дорівнює n Рядок, що є зображенням цілого k
FloatToStr (n) Рядок, що є зображенням речового n
FloatToStrF (n, f, k, m) Рядок, що є зображенням речового п. При виконанні функції вказують: f – формат (спосіб зображення); k – точність (потрібне загальна кількість цифр); m – кількість цифр після десяткової точки
StrToInt (s) Ціле, зображенням якого є рядок s
StrToFloat (s) Речовий, зображенням якого є рядок s
Round (n) Ціле, отримане шляхом округлення n за відомими правилами
Trunc (n) Ціле, отримане шляхом відкидання дробової частини n
Frac (n) Дробове, що представляє собою дробову частину речового n
Int (n) Дробове, що представляє собою цілу частину речового n