Категорія «Основи програмування»

Стиль програмування

Працюючи над програмою, програміст, особливо початківець, повинен добре уявляти, що програма, яку він розробляє, призначена, з одного боку, для користувача, з іншого – для самого програміста. Текст програми потрібен насамперед самому програмісту, а також іншим людям, з якими він спільно працює над проектом. Тому для того, щоб робота була ефективною, програма повинна бути легко читається, …

Запис інструкцій програми

Одну інструкцію від інший відокремлюють крапкою з комою або, іншими словами, в кінці кожної інструкції ставлять крапку з комою. Хоча в одному рядку програми можна записати кілька інструкцій, як правило, кожну інструкцію програми записують в окремому рядку. Деякі інструкції (If, case, repeat, while і ін.) Прийнято записувати в кілька рядків, використовуючи для виділення структури інструкції …

Структура функції

Функція починається з заголовка, за яким слідують розділи оголошення констант, типів і змінних, а також розділ інструкцій. Оголошення функції в загальному вигляді виглядає наступним чином: function Ім’я (СпісокПараметров): Тип; const // початок розділу оголошення констант type // початок розділу оголошення типів var // початок розділу оголошення змінних begin // початок розділу інструкцій result : = …

Структура процедури

Процедура починається з заголовка, за яким слідують: П розділ оголошення констант; розділ оголошення типів; розділ оголошення змінних; розділ інструкцій. У загальному вигляді процедура виглядає так: procedure Ім’я (СпісокПараметров); const // тут оголошення констант type // тут оголошення типів var // тут оголошення змінних begin // тут інструкції програми end; Тема процедури складається з слова procedure, …

Процедури і функції

При програмуванні в Delphi робота програміста полягає в основному в розробці процедур (підпрограм) обробки подій. При виникненні події автоматично запускається процедура обробки події, яку і повинен написати програміст. Завдання виклику процедури обробки при виникненні відповідного події бере на себе Delphi. У мові Object Pascal основною програмною одиницею є підпрограма. Розрізняють два види підпрограм: процедури і …

Вивід в поле діалогового вікна

Частина діалогового вікна, призначена для виведення інформації, називається полем виведення, або полем мітки. Поле виведення – це компонент Label. Вміст поля виведення визначається значенням властивості Caption. Змінити значення властивості Caption, як і більшості властивостей інших компонентів, можна як під час розробки форми додатка, так і під час роботи програми. Для того щоб під час роботи …

Вивід в вікно повідомлення

Вікна повідомлень використовуються для залучення уваги користувача. За допомогою вікна повідомлення програма може, наприклад, проінформувати про помилку в вихідних даних або запросити підтвердження виконання незворотною операції, наприклад, видалення файлу. Вивести на екран вікно з повідомленням можна за допомогою процедури ShowMessage або функції MessageDlg. Процедура ShowMessage виводить на екран вікно з текстом і командної кнопкою ОК. …

Введення з поля редагування

Поле редагування – це компонент Edit. Введення даних з поля редагування здійснюється зверненням до властивості Text. Рис. 1.6. Компонент Edit1 використовується для введення даних На рис. 1.6 наведено вид діалогового вікна програми перерахунку ваги з фунтів в кілограми. компонент Editl використовується для введення вихідних даних. Інструкція введення даних в цьому випадку буде мати вигляд: Funt …

Введення з вікна введення

Вікно введення – це стандартне діалогове вікно, яке з’являється на екрані в результаті виклику функції inputBox. Значення функції inputBox – рядок, яку ввів користувач. У загальному вигляді інструкція введення даних з використанням функції inputBox виглядає так: Змінна: = InputBox (Тема, Підказка, Значення); де: Змінна – змінна строкового типу, значення якої повинно бути отримано від користувача; …