Форма

Робота над новим проектом, так в Delphi називається додаток, що розробляється, починаючи зі створення стартової форми. Так на етапі розробки програми називають діалогові вікна.

Стартова форма створюється шляхом зміни значень властивостей форми Form1 і додавання до форми необхідних компонентів (полів введення і виведення тексту, командних кнопок).

Властивості форми (табл. В1) визначають її зовнішній вигляд: розмір, положення на екрані, текст заголовка, вид рамки.

Для перегляду і зміни значень властивостей форми і її компонентів використовується вікно Object Inspector. У верхньої частини вікна Object Inspector вказано ім’я об’єкта, значення властивостей якого відображається на даний момент. У лівій колонці вкладки Properties (Властивості) перераховані властивості об’єкта, а в правій – вказані їх значення.

Таблиця В1. Властивості форми (об’єкта mform)

Властивість

Опис

Name

Ім’я форми. У програмі ім’я форми використовується для управління формою і доступу до компонентів форми

Caption

Текст заголовку

Width

Ширина форми

Height

Висота форми

Top

Відстань від верхньої межі форми до верхньої межі екрану

Left

 Відстань від лівої межі форми до лівої межі екрану

BorderStyle
Вид межі. Межа може бути звичайною (bsSizeable), тонкою (bsSingle) або бути відсутньою (bsNone). Якщо у вікна звичайна межа, то під час роботи програми користувач може за допомогою миші змінити розмір вікна. Змінити розмір вікна з тонкою межею не можна. Якщо межа відсутня, то на екран під час роботи програми буде виведено вікно без заголовку. Положення і розмір такого вікна під час роботи програми змінити не можна
BorderIcons

Кнопки управління вікном. Значення властивості визначає, які кнопки управління вікном будуть доступні користувачеві під час роботи програми. Значення властивості задається шляхом присвоєння значень уточнюючим властивостями biSystemMenu, biMinimaze, biMaximaze і biHelp. Властивість biSystemMenu визначає доступність кнопки Згорнути і кнопки системного меню, biMinimaze – кнопки Згорнути, biMaximaze – кнопки Розгорнути, biHelp – кнопки виведення довідкової інформаціїIcons

Значок в заголовку діалогового вікна, що позначає кнопку виведення системного меню


Color

Колір фону. Колір можна задати, вказавши назву кольору або прив’язку до поточної колірної схеми операційної системи. У другому випадку колір визначається поточною колірною схемою, обраним компонентом прив’язки і міняється при зміні колірної схеми операційної системи


Font

Шрифт. Шрифт, використовуваний “за замовчуванням” компонентами, що знаходяться на поверхні форми. Зміна властивості Font форми приводить до автоматичної зміни властивості Font компонента, розташованого на поверхні форми. Тобто компоненти успадковують властивість Font від форми (є можливість заборонити наслідування)

При створенні форми в першу чергу слід змінити значення властивості Caption (Заголовок). У нашому прикладі треба замінити текст Form1 на “швидкість бігу”. Щоб це зробити, потрібно у вікні Object Inspector клацнути мишею на рядку Caption, в результаті чого буде виділено поточне значення властивості, в рядку з’явиться курсор, і можна буде ввести текст “Швидкість бігу” (Рис. 12).

Аналогічним чином можна встановити значення властивостей Height і Width, які визначають висоту і ширину форми. Розмір форми та її положення на екрані, а також розмір інших елементів управління і їх положення на поверхні форми задають в пікселах, тобто точках екрану. Властивостями Height і Width треба привласнити значення 250 і 330 відповідно.

Форма – це звичайне вікно. Тому його розмір можна змінити точно так же, як розмір будь-якого іншого вікна, тобто захопленням і переміщенням (за допомогою миші) границі. Після закінчення переміщення границі автоматично зміняться значення властивостей Height і Width. Вони будуть відповідати встановленого розміру форми.

Рис. В12. Установка значення властивості шляхом введення значення

Положення діалогового вікна на екрані після запуску програми відповідає положенню форми під час її розробки, яке визначається значенням властивостей Tор (відступ від верхньої межі екрану) і Left (відступ від лівої межі екрану). Значення цих властивостей також можна задати шляхом переміщення вікна форми за допомогою миші.

При виборі деяких властивостей, наприклад, Borderstyle, праворуч від поточного значення властивості з’являється значок, що розкриває списjr. Очевидно, що значення таких властивостей можна задати шляхом вибору зі списку (Рис. В13).

Деякі властивості є складними, тобто їх значення визначається сукупністю значень інших (уточнюючих) властивостей. Перед іменами складних властивостей знаходиться значок “+”, при натисканні на якому розкривається список уточнюючих властивостей (рис. В14). Наприклад, властивість BorderIcons визначає, які кнопки управління вікном будуть доступні під час роботи програми. Так, якщо властивості biMaximize привласнити значення False, то під час роботи програми кнопки Розгорнути в заголовку вікна не буде.

Рис. В13. Установка значення властивості шляхом вибору зі списку

Рис. В14. Розкрита список вкладених властивостей складної властивості BorderIcons

Поруч зі значеннями деяких властивостей відображається командна кнопка з трьома крапками. Це означає, що для завдання значення властивості можна скористатися додатковим діалоговим вікном. Наприклад, значення складного властивості Font можна задати шляхом безпосереднього введення значень уточнюючих властивостей, а можна скористатися стандартним діалоговим вікном вибору шрифту.

У табл. В2 перераховані властивості форми, що розробляється, які слід змінити. решта властивості залишені без зміни і в таблиці не наведено.

Властивість

Значення

Caption

Швидкість бігу

Height

250

Width

330

BorderStyle

bsSingle

BorderIcons. biMinimize

False

BorderIcons. biMaximize

False

Font. Size

10

У наведеній таблиці в іменах деяких властивостей є точка. Це означає, що треба задати значення уточнюючої властивості. Після того як будуть встановлені значення властивостей головної форми, вона повинна мати вигляд, наведений на рис. В15.

Рис. В15. Так виглядає форма після установки значень властивостей

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *