Форма додатки

На рис. 15.2 наведено вид стартовою форми Forml під час розробки програми. Ця форма буде використовуватися як для виведення питань тесту і введення відповідей користувача, так і для виведення початкової інформації про тест і результатів тестування.
Поле мітки Label3 призначене для перегляду тексту питання, початкової інформації про тест і результатів тестування.
Поля Label 1, Label2, Label3 і Label 4 призначені для виведення тексту альтернативних відповідей, а перемикачі RadioButtoni, RadioButton2, RadioButton3 і RadioButton4 – для вибору відповіді.
Командна кнопка Buttonl призначена для підтвердження вибору альтернативного відповіді і переходу до наступного питання тесту.
Слід звернути увагу на недоступний (невидимий) під час роботи перемикач RadioButton5. перед висновком чергового питання він програмно встановлюється в вибране положення, що забезпечує скидання (установку в невибране стан) перемикачів вибору відповіді (RadioButton1i, RadioButton2, RadioButton3 І RadioButton4).

Рис. 15.2. Форма додатки Test Значення властивостей стартової форми наведені в табл. 15.1.

Таблиця 15.1. Значення властивостей стартової форми

Властивість

Значення пояснення

Caption
Height 362
Width 562
Color clWhite
Font. Name Arial Cyr
Borderlcons. biSystemMenu True Є кнопка системного меню
Borderlcons. biMinimize & quot; False Немає кнопки Згорнути вікно
Borderlcons. biMaximize False Немає кнопки Розгорнути вікно
BorderStyle bsSingle Тонка межа вікна, не можна змінити розмір вікна

Слід звернути увагу, що незважаючи на те, що властивості Border-icons. biMinimize І Borderlcons.biMaximize мають значення False, кнопки згорнути вікно і Розгорнути вікно відображені в формі. Реальне воздей-
ствие значення цих властивостей на вигляд вікна проявляється тільки під час роботи програми. значення властивості Borderstyle також проявляє себе тільки під час роботи програми.
У табл. 15.2-15.5 наведені значення властивостей компонентів форми.

Таблиця 15.2. Значення властивостей компонентів Label1 -Label5

Властивість

Компонент

Label1

Label2

Label3

Label 4

Label5

Left

32 32 32 32 32

Тор

64 96 128 160 8

AutoSize

True True True True True

Wordwrap

True True True True True

Таблиця 15.3. Значення властивостей компонентів RadioButton1 -RadioButton5

Властивість

Компонент

Radio –

Button1

 

Radio –

Button2

 

Radio –

Button3

 

Radio –

Button4

 

Radio –

Button5

 

Caption

Left

8 8 8 8 8

Top

64 96 128 160 174

Visible

True True True True False

Таблиця 15.4. Значення властивостей кнопки Button1

Властивість

Значення

Name Buttonl
Caption Ok
Left 13
Top 273
Height 28
Width 82

Таблиця 15.5. Значення властивостей панелі Panel1

Властивість

Значення

Name Panell
Caption
Height 46
Align alBottom