Форма додатка

Головна (стартова) форма гри Сапер 2002 приведена на рис. 15.11.

Рис. 15.11. Головна форма програми Сапер 2002

Слід звернути увагу, що розмір форми не відповідає розміру ігрового поля. Потрібний розмір форми буде встановлено під час роботи програми. Робить це процедура обробки події OnFormActivate, яка на основі інформації про розмір ігрового поля (кількості клітин по вертикалі і горизонталі) і клітин встановлює значення властивостей ClientHeight і ClientWidth, що визначають розмір клієнтської області головного вікна програми.
Основне вікно програми містить компонент MainMenu1, який являє собою головне меню програми. Значок компонента MainMenu знаходиться на вкладці Standard (рис. 15.12).

Рис. 15.12. Компонент MainMenu

Значок компонента MainMenu можна помістити в будь-яке місце форми, так як під час роботи програми він не видно. Пункти меню з’являються у верхній частині форми в результаті настройки меню. Для настройки меню використовується редактор меню, який запускається подвійним клацанням лівою кнопкою миші на значку компонента або вибором з контекстного меню компонента команди Menu Designer. На початку роботи над новим меню, відразу після додавання компонента до форми, у вікні редактора знаходиться один-єдиний прямокутник – заготівля пункту меню. Щоб перетворити цю заготовку в меню, потрібно у вікні Object Inspector в поле Caption ввести назву меню.
Якщо перед будь-якої буквою в назві меню ввести знак & , то під час роботи програми можна буде активізувати цей пункт меню шляхом натискання комбінації клавіш “Аlt “ і клавіші, відповідної символу, перед яким стоїть знак &. У назві меню ця буква буде підкреслена.
Щоб додати в головне меню елемент, необхідно у вікні редактора меню вибрати останній (порожній) елемент меню і ввести назву нового пункту.
Щоб додати в меню команду, необхідно вибрати пункт меню, в який потрібно додати команду, перемістити покажчик активного елементу меню в кінець списку команд меню і ввести назву команди.

На рис. 15.13 наведено вікно редактора меню, в якому знаходиться меню програми Сапер 2002.

Після того як буде сформована структура меню, потрібно, використовуючи вікно Object Inspector, виконати настройку елементів меню (вибрати настроюється пункт меню можна у вікні форми додатки або зі списку об’єктів у верхній частині вікна Object Inspector). Кожен елемент меню (пункти і команди) – це об’єкт типу TMenuitem. властивості об’єктів TMenuitem (табл. 15.7) визначають вид меню під час роботи програми.

Рис. 15.13. Структура меню програми Сапер 2002

Таблиця 15.7. Властивості об’єкта TMenuItem

Властивість

Визначає

Name Ім’я елемента меню. використовується для доступу до властивостей
Caption Назва меню або команди
Bitmap Значок, який відображається зліва від назви пункту меню
Enabled Ознака доступності елемента меню. Якщо значення властивості рівне False, то елемент меню недоступний, при цьому назва меню затемнений

При виборі під час роботи програми елемента меню відбувається подія Click. Щоб створити процедуру обробки цієї події, потрібно у вікні форми вибрати пункт меню і клацнути лівою кнопкою миші – Delphi створить шаблон процедури обробки цієї події. В якості прикладу нижче приведена процедура обробки події, яке виникає в результаті вибору з меню команди Довідка. N3 – це ім’я елемента меню, відповідного цій команді.