Категорія «Файли»

Кінець файлу

Нехай на диску є деякий текстовий файл. Потрібно в діалогове вікно вивести вміст цього файлу. Рішення завдання досить очевидно: треба відкрити файл, прочитати перший рядок, потім другу, третю і т. д. до тих пір, поки не буде досягнутий кінець файлу. Але як визначити, що прочитана остання рядок, досягнутий кінець файлу? Для визначення кінця файлу можна …

Читання рядків

У програмі строкова змінна може бути оголошена із зазначенням довжини або без неї. Наприклад: stroka1: string [10]; stroka2 : string; При читанні з файлу значення строкової змінної, довжина якої явно задана в її оголошенні, зчитується стільки символів, скільки вказано в оголошенні, але не більше, ніж в поточному рядку. При читанні з файлу значення строкової змінної, …

Читання чисел

Слід розуміти, що в текстовому файлі знаходяться не числа, а їх зображення. Дія, що виконується інструкціями read або readin, фактично складається з двох: спочатку з файлу читаються символи до появи роздільник (пропуск або кінця рядка), потім прочитані символи, які є зображенням числа, перетворюються в число, і отримане значення присвоюється змінної, ім’я якої зазначено в якості …

Читання даних з файлу

Читання з файлу виконується за допомогою інструкцій read і readin, які в загальному вигляді записуються наступним чином: read (ФайловаяПеременная, СпісокПеременних); readin (ФайловаяПеременная, СпісокПеременних); де: • Файлова змінна – змінна типу TextFile; • Список змінних – імена змінних, розділені комами.

Відкриття файлу

Відкриття файлу для введення (читання) виконується викликом процедури Reset, що має один параметр – файлову змінну. Перед викликом процедури Reset за допомогою функції AssignFile файлова змінна повинна бути пов’язана з конкретним файлом. Наприклад, такі інструкції відкривають файл для введення: AssignFile (f, ‘C: \ data.txt’); Reset (f); Якщо ім’я файлу вказано невірно, наприклад файлу з вказаним …

Введення з файлу

Програма може вводити вихідні дані не тільки з клавіатури, а й з текстового файлу. Для того щоб скористатися цією можливістю, потрібно оголосити файлову змінну типу TextFiie, призначити їй за допомогою інструкції AssignFile ім’я файлу, з якого будуть зчитуватися дані, відкрити файл для читання (вводу) і прочитати (ввести) дані, використовуючи інструкцію read або readln.

Приклад програми

Наступна програма веде просту базу даних. При кожному її запуску на екрані з’являється діалогове вікно (рис. 7.5), в поля якого користувач може ввести дату і температуру повітря. Рис. 7.5. Діалогове вікно програми База даних <Погода> Дата вводиться в поле Edit1, температура – в поле Edit2. Текст програми приведений в лістингу 7.3. Лістинг 7.3, Проста база …

Закриття файлу

Перед завершенням роботи програма повинна закрити всі відкриті файли. Це робиться викликом процедури close. Процедура close має один параметр – ім’я файлової змінної. приклад використання процедури: Close (f).

Помилки відкриття файлу

Спроба відкрити файл може завершитися невдачею і викликати помилку часу виконання програми. причин невдачі при відкритті файлів може бути кілька. Наприклад, програма спробує відкрити файл на дискеті, який не готовий до роботи (не закриті шторка накопичувача, або диск не вставлено у накопичувач). Інша причина – відсутність відкривається в режимі додавання файлу (файлу немає – додавати …

Відкриття файлу для виведення

Перед висновком в файл його необхідно відкрити. Якщо програма, яка формує вихідний файл, вже використовувалася, то можливо, що файл з результатами роботи програми вже є на диску. Тому програміст повинен вирішити, як вчинити зі старим файлом: замінити старі дані новими або нові дані додати до старих. Спосіб використання старого варіанту визначається під час відкриття файлу. …