Дуга

Креслення дуги виконує метод Arc, інструкція виклику якого в загальному вигляді виглядає наступним чином:

Об’ект.Canvas.Arc (x1, y1, х2, у2, х3, у3, х4, у4)

де:

  • x1, y1, х2, у2 – параметри, що визначають еліпс (коло), частиною якого є викреслюють дуга;
  • х3, у3 – параметри, що визначають початкову точку дуги; П х4, у4 – параметри, що визначають кінцеву точку дуги.

Початкова (кінцева) точка – це точка перетину кордону еліпса і прямої, проведеної з центра еліпса в точку з координатами х3 і у3 (х4, у4). Дуга викреслюється проти годинникової стрілки від початкової точки до кінцевої (рис. 10.7).

Колір, товщина і стиль лінії, якої викреслюється дуга, визначаються значеннями властивості Реп поверхні (Canvas), на яку виконується висновок.

Рис. 10.7. Значення параметрів методу Arc визначають дугу як частину еліпса (кола)