Категорія «Управляючі структури мови Delphi»

На практиці рідко зустрічаються завдання, алгоритм вирішення яких є лінійним. Часто виявляється, що алгоритм рішення навіть елементарної завдання не є лінійним

Інструкція goto

Інструкції if і case використовуються для переходу до послідовності інструкцій програми в залежності від деякого умови. Тому їх іноді називають інструкціями умовного переходу. Крім цих інструкцій управління ходом виконання програми існує ще одна – інструкція безумовного переходу goto. У загальному вигляді інструкція goto записується в такий спосіб: goto мітка де мітка – це ідентифікатор, що …

Інструкція repeat

Інструкція repeat, як і інструкція while, використовується в програмі в тому випадку, якщо необхідно виконати повторні обчислення (організувати цикл), але число повторень під час розробки програми невідомо і може бути визначено тільки під час роботи програми, т. е. визначається ходом обчислень. У загальному вигляді інструкція repeat записується в такий спосіб: repeat // інструкції unti1 умова …

Інструкція while

Інструкція (цикл) while використовується в тому випадку, якщо деяку послідовність дій (інструкцій програми) треба виконати кілька разів, причому необхідне число повторень під час розробки програми невідомо і може бути визначено тільки під час роботи програми. Типовими прикладами використання циклу while є обчислення із заданою точністю, пошук в масиві або в файлі. У загальному вигляді інструкція …

Інструкція for

Розглянемо наступну задачу. Нехай потрібно написати програму, яка обчислює значення функції у = 5х 2 – 7    в точках  -1, -0.5, 0, 0.5 і 1 (таблиця повинна бути виведена в поле мітки форми додатка). Процедура, що забезпечує вирішення поставленого завдання, може виглядати так: procedure TForm1.ButtonlClick (Sender: TObject); var у: real; // значення функції x: …

Цикли

Алгоритми вирішення багатьох задач є циклічними, т. е. для досягнення результату певна послідовність дій повинна бути виконана кілька разів. Наприклад, програма контролю знань виводить питання, приймає відповідь, додає оцінку за відповідь до сумі балів, потім повторює цю дію ще і ще раз, і так до тих пір, поки випробуваний не відповість на всі питання. Інший …

Інструкція case

У попередньому прикладі, в програмі контролю ваги, множинний вибір був реалізований за допомогою вкладених одна в іншу інструкцій if. Такий підхід не завжди зручний, особливо в тому випадку, якщо кількість варіантів ходу програми велике. У мові Delphi є інструкція case, яка дозволяє ефективно реалізувати множинний вибір. У загальному вигляді вона записується в такий спосіб: case …

Інструкція if

Інструкція if дозволяє вибрати один з двох можливих варіантів розвитку програми. вибір здійснюється в залежності від виконання умови. У загальному вигляді інструкція if записується так: if умова then begin // тут інструкції, які треба виконати, // якщо умова істинна. end else begin // тут інструкції, які треба виконати, // якщо умова помилкова. end; Зверніть увагу, …

Вибір

Вибір в точці розгалуження алгоритму чергового кроку програми може бути реалізований за допомогою інструкцій if і case. Інструкція if дозволяє вибрати один з двох можливих варіантів, інструкція case – один з декількох.

Умова

У повсякденному житті умова зазвичай формулюється у вигляді питання, на яке можна відповісти Так або Ні. Наприклад: Величина опору дорівнює нулю? Відповідь правильний? Сума покупки більше 300 рублів? У програмі умова – це вираз логічного типу (Boolean), яке може приймати одне з двох значень: True (істина) або False (брехня). Рис. 2.1. Два варіанти алгоритму розв’язання …