Категорія «Консольний додаток»

Хоча дана книга присвячена програмування в Windows, не можна обійти увагою так звані консольні додатки. Консоль – це монітор і клавіатура, що розглядаються як єдиний пристрій. Консольний додаток – програма, призначена для роботи в операційній системі MS-DOS (або у вікні DOS), для якої пристроєм введення є клавіатура, а пристроєм виведення – монітор, який працює в режимі відображення символьної інформації (Букви, цифри і спеціальні знаки)

Створення консольного застосування

Створюється консольне додаток наступним чином. Спочатку потрібно з меню File вибрати команду New | Other Application, потім на вкладці New діалогового вікна New Items вибрати тип створюваного додатка – Console Application. У результаті цих дій на екрані з’явиться вікно Projectl.dpr, в якому знаходиться шаблон головної процедури консольного застосування. В цьому вікні можна набирати інструкції програми. …

Інструкції read і readln

Інструкція read призначена для введення з клавіатури значень змінних (вихідних даних). У загальному вигляді інструкція виглядає наступним чином: read (Переменная1, Переменная2, … ПеременнаяN) де переменнаяи – ім’я змінної, значення якої повинно бути введено з клавіатури під час виконання програми. Наведемо приклади запису інструкції read: read (a); read (Cena, Kol); При виконанні інструкції read відбувається наступне: …

Інструкції write і writeln

Інструкція write призначена для виведення на екран монітора повідомлень і значень змінних. Після слова write в дужках задається список змінних, значення яких повинні бути виведені. Крім імен змінних в список можна включити повідомлення – текст, укладений в поодинокі лапки. Наприклад: write (Summa); write ( ‘Результат обчислень ‘); write ( ‘Корені рівняння. xl = ‘, xl,’ …