Числові константи

В тексті програми числові константи записуються звичайним способом, тобто. е. так само, як числа, наприклад, при вирішенні математичних завдань. При записи дробових чисел для поділу цілої і дрібних частин використовується крапка. Якщо константа негативна, то безпосередньо перед першою цифрою ставиться знак мінус.

Нижче наведені приклади числових констант:

123 0.0

– 524.03 0

Дробові константи можуть зображуватися у вигляді числа з плаваючою крапкою. Подання у вигляді числа з плаваючою точкою засноване на тому, що будь-яке число може бути записано в алгебраїчній формі як твір числа, меншого 10, яке називається мантиссой, і ступеня десятки, іменованої порядком.

У табл. 1.3 наведені приклади чисел, записаних в звичайній формі, в алгебраїчній формі і формі з плаваючою точкою.

Таблиця 1.3. Приклади запису дробових чисел

Число
Алгебраїчна форма Форма з плаваючою крапкою
1 000 000

-123.452

0,0056712
 

1х10 6

– 1,23452×10 2

5,6712х10 -3

 

1 .0000000000Е + 06

-1 .2345200000Е + 02

5,6712000000Е-03