Категорія «Символи і рядки»

Комп’ютер може обробляти не тільки числову інформацію, а й символьну. Мова Delphi оперує з символьного інформацією, яка може бути представлена як окремими символами, так і рядками (послідовність символів).

Функція сміттю

Функція сміттю дозволяє виділити фрагмент рядка. У загальному вигляді звернення до функції сміттю виглядає так: сміттю (Рядок, р, п ) Де: рядок – вираз строкового типу, що містить рядок, фрагмент якої треба отримати; р – номер першого символу, з якого починається виділяється підрядок; n – довжина виділеної підрядка. Наприклад, в результаті виконання інструкцій st: = …

Функція РОS

Функція троянд дозволяє визначити положення підрядка в рядку. У загальному вигляді звернення до функції виглядає так: pos (Підрядок, Рядок); де Підрядок – строкова константа або змінна, яку треба знайти в строковою константі або змінної рядок. Наприклад, в результаті виконання інструкції р : = Pos ( ‘Пе’, ‘Санкт-Петербург’); значення змінної р дорівнюватиме 7. Якщо в рядку …

Процедура delete

Процедура delete дозволяє видалити частину рядка. У загальному вигляді звернення до цієї процедури виглядає так: delete (Рядок, р, п) де: Рядок – змінна або константа строкового типу; р – номер символу, з якого починається видаляється подстрока; п – довжина видаляється підрядка. Наприклад, в результаті виконання інструкцій p: = ‘Місто Санкт-Петербург ‘; delete (s, 7,6); значенням …

Функція length

Функція length повертає довжину рядка. У цій функції один параметр – вираз строкового типу. Значним функції length (ціле число) є кількість символів, з яких складається рядок. Наприклад, в результаті виконання інструкцій n: = length ( ‘Іванов’); m: = length ( ‘ Невський проспект “); значення змінних n і m дорівнюватиме 6 і 20.  

Рядки

Рядки можуть бути представлені наступними типами: shortstring, Longstring і widestring. Розрізняються ці типи гранично допустимої довжиною рядка, способом виділення пам’яті для змінних і методом кодування символів. Перемінної типу shortstring пам’ять виділяється статично, т. е. до початку виконання програми, і кількість символів такого рядка не може перевищувати 255. Змінним типу Longstring і widestring пам’ять виділяється динамічно …

Символи

Для зберігання і обробки символів використовуються змінні типу Ansichar і wideChar. Тип Ansichar представляє собою набір ANSI-символів, з якому кожен символ кодується восьмирозрядним двійковим числом (байтом). Тип wideChar являє собою набір символів в кодуванні Unicode, в якій кожен символ кодується двома байтами. Для забезпечення сумісності з попередніми версіями підтримується тип Char, еквівалентний AnsiChar. Значним змінної …