Cектор

Метод Рie викреслює сектор еліпса або кола. Інструкція виклику методу в загальному вигляді виглядає наступним чином:

Об’єкт. Canvas.Pie (x1, y1, x2, y2, х3, у3, х4, у4)

де:

  • x1, y1, х2, у2 – параметри, що визначають еліпс (коло), частиною якого є сектор;
  • х3, у3, х4, у4 – параметри, визначають координати кінцевих точок прямих, які є межами сектора.

Початкові точки прямих збігаються з центром еліпса (кола). Сектор вирізається проти годинникової стрілки від прямої, заданої точкою з координатами (хз, уз), до прямої, заданої точкою з координатами (х4, у4) (рис. 10.9).

Рис. 10.9. Значення параметрів методу Pie визначають сектор як частина еліпса (кола)