Багатокутник

Метод Polygon викреслює багатокутник. Як параметр метод отримує масив типу TPoint. кожен елемент масиву представляє собою запис, поля (х, у) якої містять координати однієї вершини багатокутника. Метод Polygon викреслює багатокутник, послідовно поєднуючи прямими лініями точки, координати яких знаходяться в масиві: першу з другої, другу з третьою, третю з четвертою і т. д. Потім з’єднуються остання і перша точки.
Колір і стиль кордону багатокутника визначаються значеннями властивості Реп, а колір і стиль заливки області, обмеженої лінією кордону, – значеннями властивості Brush, причому область зафарбовується  з використанням поточного кольору і стилю кісті.
Нижче наведена процедура, яка, використовуючи метод polygon, викреслює трикутник:

procedure TForm1.Button2Click (Sender: TObject); 
 var 
 
pol: array [1..3] of TPoint; // координати точок трикутника 
begin 
 
pol [1] .x : = 10; 
 
polf1] .y : = 50; 
 
pol [2] .x : = 40; 
pol [2] .y : = 10; 
pol [3] .х : = 70; 
pol [3] .У : = 50; 
Form1.Canvas.Polygon (pol); 
end;