Категорія «Масиви»

Масив – це структура даних, що представляє собою набір змінних однакового типу, що мають загальне ім’я. Масиви зручно використовувати для зберігання однорідної за своєю природою інформації, наприклад, таблиць і списків.

Помилки при використанні масивів

При використанні масивів найбільш поширеною помилкою є вихід значення індексного виразу за допустимі межі, зазначені при оголошенні масиву. Якщо в якості індексу використовується константа, і її значення виходить за допустимі межі, то така помилка виявляється на етапі компіляції програми. Наприклад, якщо в програмі оголошений масив day : Array [0..6] of string [ll], то під час …

Багатовимірні масиви

У повсякденному житті досить часто доводиться мати справу з інформацією, яка представлена в табличній формі. Наприклад, результат діяльності деякої фірми, яка торгує автомобілями, може бути представлений у вигляді табл. 5.7. Таблиця 5.7 Січень Лютий Травень … Листопада Грудень ВA3 2106 ВA3 2107 ВA3 2108 ВA3 2109 ВАЗ 2110 ВАЗ 2111 Колонки і (або) рядки таблиці, …

Сортування шляхом обміну

В основі алгоритму лежить обмін сусідніх елементів масиву. Кожен елемент масиву, починаючи з першого, порівнюється з наступним, і якщо він повинна перевищувати, то елементи міняються місцями. Таким чином, елементи з меншим значенням просуваються до початку масиву (Спливають), а елементи з великим значенням – до кінця масиву (тонуть). Тому даний метод сортування обміном іноді називають методом …

Сортування методом прямого вибору

Алгоритм сортування масиву по зростанню методом прямого вибору може бути представлений так: переглядаючи масив від першого елемента, знайти мінімальний елемент і помістити його на місце першого елемента, а перший – на місце мінімального. переглядаючи масив від другого елементу, знайти мінімальний елемент і помістити його на місце другого елемента, а другий – на місце мінімального. І …

Сортування масиву

Під сортуванням масиву мається на увазі процес перестановки елементів масиву, метою якого є розміщення елементів масиву в певному порядку. Наприклад, якщо є масив цілих чисел а, то після виконання сортування по зростанню повинно виконуватися умова: а[1] < а[2] < .. .< a[SIZE] де SIZE – верхня межа індексу масиву. Примітка Завдання сортування поширена в інформаційних …

Метод бінарного пошуку

На практиці досить часто проводиться пошук в масиві, елементи якого впорядковані по деякому критерієм (такі масиви називаються впорядкованими). Наприклад, масив прізвищ, як правило, впорядкований за алфавітом, масив даних про погоду – по датах спостережень. У разі, якщо масив впорядкований, то застосовують інші, більш ефективні по порівняно з методом простого перебору алгоритми, один з яких – …

Алгоритм простого перебору

Нижче наведено текст програми пошуку в масиві цілих чисел. Перебір елементів масиву здійснюється інструкцією repeat, в тілі якої інструкція if порівнює поточний елемент масиву з зразком і привласнює змінної found значення true, якщо поточний елемент і зразок рівні. Цикл завершується, якщо в масиві виявлено елемент, рівний зразком (в цьому випадку значення змінної found одно true), …

Пошук в масиві заданого елемента

При вирішенні багатьох задач виникає необхідність визначити, чи містить масив певну інформацію чи ні. Наприклад, перевірити, чи є в списку студентів прізвище Петров. завдання такого типу називаються пошуком в масиві. Для організації пошуку в масиві можуть бути використані різні алгоритми. Найбільш простий – це алгоритм простого перебору. Пошук здійснюється послідовним порівнянням елементів масиву з зразком …

Пошук мінімального (максимального) елемента масиву

Завдання пошуку мінімального елемента масиву розглянемо на прикладі масиву цілих чисел. Алгоритм пошуку мінімального (Максимального) елемента масиву досить очевидний: спочатку робиться припущення, що перший елемент масиву є мінімальним (максимальним), потім інші елементи масиву послідовно порівнюються з цим елементом. Якщо під час чергової перевірки виявляється, що перевіряється елемент менше (більше) прийнятого за мінімальний (максимальний), то цей …

Використання компонента Memo

У деяких випадках для введення масиву можна використовувати компонент Memo. Компонент Memo дозволяє вводити текст, що складається з досить великої кількості рядків, тому його зручно використовувати для введення символьного масиву. Компонент Memo додається в форму звичайним чином. Значок компонента знаходиться на вкладці Standard (рис. 5.4). Рис. 5.4. Компонент Memo У табл. 5.3 перераховані деякі властивості …